Vyučovacie hodiny

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Pocitadlo.sk
 


 

Ponúkame:

  ♦kvalitný

výchovno–vzdelávací proces

 ♦pestrý výber:

> voliteľných a  nepovinných

predmetov

> záujmových aktivít

 

♦vyučovanie

 cudzích jazykov: 

·anglický

·nemecký

 

♦ umeleckú činnosť: 

·spevácku

·tanečnú

·literárno-dramatickú

 

♦prácu s počítačom:

 ·vo vyučovacom

 procese - vyučovanie

pomocou portálu Class Server

·v mimovyučovacom čase

 

♦školské športové

 stredisko: 

·volejbalový záujmový útvar

· detský folklórny súbor Cifroško

·tanečný súbor Mažoretky

 

♦záujmové útvary:

 ·literárne, dramatické

·tvorivé, umelecké

·počítačové

·matematické

·dopravné

·športové, turistické

 

realizáciu projektov

 ♦školský  časopis

 Príma Bifľoško a Bifľoško

♦školský klub detí

♦aktívnu 

 spoluprácu s rodičmi

Aktuality

Informácie                                        Výzvy
Dôležité upozornenie

 

            Upozorňujeme žiakov, rodičov a všetkých, ktorí s nami radi zdieľajú našu webovú stránku, že od nového školského roka 2012/2013 mení svoju adresu na:

www.zsdvojka.sk

            Veríme, že vás svojou novou tvárou a čerstvými príspevkami zaujme a stane sa súčasťou života školy podobne ako stránka predošlá, ktorú dlhé roky spravoval PaedDr. Marek Hermanovský.  Za jeho prácu mu srdečne ďakujeme.

            Novú webovú stránku spravuje Mgr. Peter Kocák.

Príspevky dodávajú  - ako doposiaľ - Mgr. Helena Kajlová,  Mgr. Andrea Sabolová  - texty a dokumenty a Mgr. František Minarčik – fotodokumentáciu.  

            Jej prispievateľmi sa môžete stáť aj vy, stačí sa prihlásiť.

            Novej stránke prajeme veľa spokojných návštevníkov a novému správcovi veľa tvorivých nápadov.

                                                                                  vedenie školy


realizuje  dopytovo- orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu:   26110130384

Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:  1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy:  OPV-2011/1.1/06-SORO

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 

viac


Projekt E- learning – škola budúcnosti v závere 

   Dňom 31. 10. 2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

viac.......

    

 


 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2010/2011

Schválenie  správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 2010/2011

Rada školy